Anmälningsvillkor

 

Anmälan är bindande. Efter anmälan kommer du få en faktura skickad till den e-postadress som du angav i anmälan. Fakturan kommer oftast några dagar före kursstart. Betalningsvillkoret är vanligen 10 dagar från fakturadatumet, men kan förkortas fram till startdatumet för själva aktiviteten/kursen, speciellt vid sen anmälan. Sista-betalningsdag anges alltid i fakturan. Vid behov av en påminnelse har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift på 60 kronor.
Är du under 18 år måste målsman uppges som ansvarig och kontaktperson för anmälan. E-postadress måste gå direkt till målsman.
Vid sjukdom som förhindrar fortsatt kursdeltagande, gäller uppvisande av läkarintyg. Resterande kursavgift finns då innestående till kommande termin. Detta ska ske skriftligen till info@bailandostudios.com eller Bailando Studios, Axgatan 1, 65343, Karlstad.

Obs! Notera att uteblivet deltagande EJ räknas som avanmälan.

 

 

Sen anmälan

Vid sena anmälningar, är bokningssystemet stängt, och det ska ske via e-post. Notera att eventuella rabatter under terminen INTE tillämpas på sena anmälningar och kursavgiften är alltid samma belopp oavsett om eleven kommer in i kursen vid ett senare tillfälle.


Fotografering och filmning av klasser

Det kan förekomma att vi fotar och filmar under våra klasser. Vill ni inte vara med på bild eller bild, skicka mail till info@bailandostudios.com

 

Flytt av klasser

Vi har rätt att flytta fram klasser under terminen. Vi kan byta dag och tid av enskilda lektionerna. Informationen sker via mail till deltagarna.


Inställda klasser

Vi har rätt att ställa in klasser om de inte når upp till det minsta antal deltagare för att genomföra en kurs.

 

Lärarbyte

Vi kan behöva byta lärare eller sätta in vikarie i händelse av sjukdom eller annan ömmande omständighet. Vi strävar dock alltid efter att behålla den lärare som angivits i kursbeskrivningen. 

 

Force majeure

Vid händelse som vi ej kunnat förutsäga och vi som leverantör ej råder över, som leder till att våra tjänster inte kan genomföras som planerat, har vi som leverantör ingen skyldighet att leverera. Force Majeure kan inträffa vid t.ex. extrema väderförhållanden, krig, upplopp, epidemi, eldsvåda, explosionsfara eller andra omständigheter över vilka leverantören ej råder.